} تکویکو

تکویکو

پلتفرمی جهت تسهیل ارتباطات بین محققان و صنعتگران

همکاران

روش کار

۱.

در تکویکو عضو شوید

۲.

به پروژه های مورد علاقتان درخواست دهید

۳.

پروژه ها را انجام دهید

۴.

به هدف خود می‌رسید

اهداف ما


ایجاد شبکه های سازمان یافته به منظور ارتباط علم و صنعت

شناسایی افراد علاقه مند و مستعد در حوزه های مختلف تکنولوژی و سازماندهی آن ها در قالب شرکت های دانش بنیان

حمایت مالی از طرح های تحقیقاتی و عملی منتخب در سراسر دنیا

مشاهده بیشتر

آخرین اخبار

 • 12 خرداد 1400
   

  Kaggle Competition


  Five times more deadly than the flu, COVID-19 causes significant morbidity and mortality. COVID-19 looks very similar to other viral and bacterial pneumonia on chest radio-graphs, which makes it difficult to diagnose. Your computer vision model to detect and localize COVID-19 would help doctors provide a quick and confident diagnosis. So In this competition, we’ll identify and localize COVID-19 abnormalities on chest radiographs. TECVICO aims to make multiple teams and send those to the world wide competitions. There are multiple professors and experts in each team and they will work beside you. Follow TECVICO social networks for more information and join us by the following link.

  Click to open
 • 11 خرداد 1400
   

  HECKTOR challenge


  Head and Neck (H&N) cancers are among the most common cancers worldwide so in this challenge, we aim to work on HEad and neCK TumOR segmentation and survival outcome prediction in PET/CT images (HECKTOR) .TECVICO aims to make multiple teams and send those to the world wide competitions. There are multiple professors and experts in each team and they will work beside you. Follow TECVICO social networks for more information and join us by the following link.

  Click to open
 • 25 اردیبهشت 1400
   

  TECVICO certification


  TECVICO is preparing new options for different parts of the company. Collaboration in TECVICO will allow you to receive a valid certification related to your fields of activity. So join us now by the following link.

  Click to open

صندوق ایده ها