} اهداف شرکت تکویکو

اهداف ما

۱) ایجاد شبکه های سازمان یافته به منظور ارتباط علم و صنعت

۲) شناسایی افراد علاقه مند و مستعد در حوزه های مختلف تکنولوژی و سازماندهی آن ها در قالب شرکت های دانش بنیان

۳) حمایت مالی از طرح های تحقیقاتی و عملی منتخب در سراسر دنیا

۴) آموزش و سازماندهی اعضای جدید شبکه در گروه های علمی و تخصصی

۵) اجرای مدیریت حرفه ای بر همکاری اعضای شبکه در انجام پروژه های بین المللی علمی و صنعتی

۶) ارائه ی راهکارهای ارتباطی کارآمد و اثر بخش بین پژوهشگران و اساتید در اقصی نقاط جهان

۷) تضمین کیفیت انجام پروژه های علمی و صنعتی

۸) تولید مقالات علمی حاصل از پروژه ها

۹) بهره مندی مستقیم اعضا از منافع مالی و حقوقی حاصل از پروژه های مربوطه

۱۰) برگزاری کارگاه ها و کلاس های علمی تخصصی توسط اعضا و اساتید شبکه در اقصی نقاط جهان

۱۱) نظارت و پشتیبانی مستقیم کارگروه تخصصی بر حسن اجرای عملکرد و حقوق اعضای شبکه